جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبرود در لغت نامه دهخدا

آبرود

(اِ مرکب) سنبل. || نيلوفر. || (اِخ) نام دهي به بردسير کرمان.

کلمات مشابه