جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبرو در لغت نامه دهخدا

آبرو

(اِخ) تخلص شاه نجم الدين حاکم دهلي، متوفي به 1161 ه . ق. || لقب حافظ ابرو.

کلمات مشابه