جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آسیا در لغت نامه دهخدا

آب آسیا

(اِ مرکب) آسيا که بزورِ آب گردد.

کلمات مشابه