جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبرو در لغت نامه دهخدا

آبرو

[رَ / رُو] (اِ مرکب) راهي براي گذشتن آب باران و غير آن. آب راهه. راه آب. || مسيل. (صراح).

کلمات مشابه