جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبرنگ در لغت نامه دهخدا

آبرنگ

[رَ] (اِخ) نام شهري از کشمير برساحل نهر چالنگر در شمال سملان بفاصلهء 288 هزار گز.

کلمات مشابه