جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب رفتن در لغت نامه دهخدا

آب رفتن

[رَ تَ] (مص مرکب) کوتاه شدن جامهء نو پس از شسته شدن آن.

کلمات مشابه