جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب رز در لغت نامه دهخدا

آب رز

[بِ رَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)در تداول شعرا، شراب. خمر :
آب رز بايد که باشد در صفا چون آب زر
گر ز زَرّ مغربي ساغر نباشد گو مباش.
ابن يمين.

کلمات مشابه