جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب راه در لغت نامه دهخدا

آب راه

(اِ مرکب) رهگذر آب. مجراي آب. نهر. جوي. آب راهه. راه آب. آوره. فرخور.

کلمات مشابه