جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبرام در لغت نامه دهخدا

آبرام

(اِخ) رجوع به ابراهيم شود.

کلمات مشابه