جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبر در لغت نامه دهخدا

آبر

[بِ] (ع ص) آنکه تأبير خرمابن کند. خرماگشن دهنده. (مهذب الاسماء). رجوع بتأبير شود.

کلمات مشابه