جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدین در لغت نامه دهخدا

آبدین

[بِ] (ع ص، اِ) جِ آبِد.
- ابدالاَبدين؛ هميشه. رجوع به اَبَد شود.

کلمات مشابه