جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدیده در لغت نامه دهخدا

آبدیده

[دي دَ / دِ] (ن مف مرکب) جامه يا متاعي ديگر که در آب افتاده و بدان زيان رسيده باشد.

کلمات مشابه