جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدهانی در لغت نامه دهخدا

آبدهانی

[دَ] (حامص مرکب) صفت آبدهان. صفت آنکه راز نگاه ندارد.

کلمات مشابه