جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدهان در لغت نامه دهخدا

آبدهان

[دَ] (ص مرکب) آنکه سِر نگاه نتواند داشت: آبدهاني است که سخن نگاه نتواند داشت. (نفثه المصدور، در صفت قلم).

کلمات مشابه