جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب دوغی در لغت نامه دهخدا

آب دوغی

(ص نسبي) منسوب به آب دوغ. چون آب دوغ. || در اصطلاح بنايان گچي يا آهکي با آب بسيار، تنک و رقيق کرده و آن را دوغاب هم گويند.

کلمات مشابه