جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدوات کن در لغت نامه دهخدا

آبدوات کن

[دَ کُ] (اِ مرکب) کفچهء خرد و ظريف با دمي باريک و کشيده که بدان آب در دوات کنند و ليقه بدان آشورند. محراک. (ربنجني). دويت آشور. دوات آشور.

کلمات مشابه