جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب دندان در لغت نامه دهخدا

آب دندان

[بِ دَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) صفا و برق دندان :
بيا و بوسه بده زآن دهان خندانت
که در دلم زده آتش بس آب دندانت.نزاري.

کلمات مشابه