جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدن در لغت نامه دهخدا

آبدن

[دُ] (اِخ) نام يکي از قضات بني اسرائيل.

کلمات مشابه