جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آئینه در لغت نامه دهخدا

آئینه

[نَ / نِ] (اِ) رجوع به آيينه شود.

کلمات مشابه