جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدستدان در لغت نامه دهخدا

آبدستدان

[دَ] (اِ مرکب) آبدستان. رجوع به آبدستان شود.

کلمات مشابه