جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدست جای در لغت نامه دهخدا

آبدست جای

[دَ] (اِ مرکب) متوضا. خلوت خانه.

کلمات مشابه