جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدستاندار در لغت نامه دهخدا

آبدستاندار

[دَ] (نف مرکب) آفتابه دار.

کلمات مشابه