جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب دزفول در لغت نامه دهخدا

آب دزفول

[بِ دِ] (اِخ) آبديز.

کلمات مشابه