جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب دزد در لغت نامه دهخدا

آب دزد

[دُ] (اِ مرکب) منفذي بدرون زمين که آب و نم از آن نفوذ کند، و گويند اين زمين يا اين کاريز آب دزد دارد.

کلمات مشابه