جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آئین در لغت نامه دهخدا

آئین

(اِ) رجوع به آيين شود.

کلمات مشابه