جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب درخت کافور در لغت نامه دهخدا

آب درخت کافور

[بِ دِ رَ تِ](ترکيب اضافي، اِ مرکب) ماءالکافور. (تحفه).

کلمات مشابه