جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدانک در لغت نامه دهخدا

آبدانک

[نَ] (اِ مصغر) مثانهء کوچک. (فرهنگستان پزشکي).

کلمات مشابه