جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدان در لغت نامه دهخدا

آبدان

[بَ] (ص مرکب) مخفف آبادان.

کلمات مشابه