جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدارک در لغت نامه دهخدا

آبدارک

[رَ] (اِ مرکب) نام مرغکي است که به عربي صعوه گويند. (از ربنجني).

کلمات مشابه