جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آءه در لغت نامه دهخدا

آءه

[ءَ] (ع اِ) نام درختي است و گويند بانک. (مهذب الاسماء). || ثمرهء درختي. (منتهي الارب) (مهذب الاسماء). ج، آء. || کلمه اي که بدان شتر را زجر کنند. (منتهي الارب). || حکايت از صوت و آواز هر چيز.

کلمات مشابه