جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبدارخانه در لغت نامه دهخدا

آبدارخانه

[نَ / نِ] (اِ مرکب) اطاقي که مخصوص تهيهء چاي و قهوه و شربت و امثال آن است در خانه هاي بزرگان. || مجموع آلات و ادوات و خدّام و ستور آبداري در دستگاه سلاطين و حکام.

کلمات مشابه