جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبد در لغت نامه دهخدا

آبد

[بِ] (ع ص) جاودانه. ج، آبدين. || مرغ مقيم بيک جا، خلاف قاطع. || جانور وحشي.

کلمات مشابه