جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) فضيل بن ميسره. از روات است. از او شعبه و معتمر روايت کنند.

کلمات مشابه