جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) فضل بن خلف النحوي. او راست: کتاب معاني القرآن. (ابن النديم).

کلمات مشابه