جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) فضل بن خالد نحوي از روات است. و رجوع به فضل بن خالد شود.

کلمات مشابه