جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) عبيداللهبن ابي بکربن انس. از روات است.

کلمات مشابه