جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) صردي يا صروي. از روات است او از انس بن مالک و صفوان عمرو از او روايت کند.

کلمات مشابه