جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) شوذب. از روات است و سفيان الثوري از او روايت کند.

کلمات مشابه