جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) سنان بن سيس الحنفي از روات است و يونس بن بکير از او روايت کند.

کلمات مشابه