جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) سليمان بن ارقم. رجوع به سليمان... شود.

کلمات مشابه