جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) زائده بن ابي الرقاد صاحب حماد بن زيد. از روات است.

کلمات مشابه