جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) حرب بن ابي العاليه از روات است و بدل بن المحبر از او روايت کند.

کلمات مشابه