جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) جدعاني. از روات است و جريربن عبدالحميد از او روايت کند.

کلمات مشابه