جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) تومنّي که فرقهء تومنيّه بدو منسوبند.

کلمات مشابه