جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) بکيربن معروف. قاضي مرو و قاضي نيشابور. از روات است.

کلمات مشابه