جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) بشاربن برد. شاعر ضرير طخارستاني. ملقب بمرعث و متوفي168 ه . ق. رجوع به بشار... شود.

کلمات مشابه