جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) الجوامکاني. رجوع به کتاب الجماهر بيروني چ حيدرآباد ص204 شود.

کلمات مشابه