جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) ابن هاني. برادر ابونواس شاعر مشهور است. رجوع به حبط 1 ص286 شود.

کلمات مشابه