جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومطیع در لغت نامه دهخدا

ابومطیع

[اَ مُ] (اِخ) حکم بن عبدالله خراساني. قاضي بلخ. محدث است.

کلمات مشابه