جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومطهر در لغت نامه دهخدا

ابومطهر

[اَ ؟] (اِخ) محمد بن احمد ابيوردي. رجوع به محمد... شود.

کلمات مشابه